Schrack Technik Logo

Vooraanzicht genereren

Stappenplan: Hoe een vooraanzicht in Schrack CAD genereren? 

Vooraanzicht genereren Schrack CAD

Klik op de knop 'Vooraanzicht'

Vooraanzicht genereren Schrack CAD

 

Geef de breedte en de as-afstand in tussen de rijen of geef in d.m.v. selectie. 

(Afstand in Schrack M2000 chassis is 184mm of 138mm)

Breedte

Genereer vooraanzicht Schrack CAD - breedte

Afstand

Vooraanzicht genereren Schrack CAD - afstand

Selecteer schema

Selecteer het schema waarvan u het vooraanzicht wil genereren.

Geef het startpunt van de componenten in