Schrack Technik Logo

Verveelvoudigen van schema's

Wanneer er gelijkaardige groepen in een schema zitten kan men de functie verveelvoudigen toepassen.


De copy/paste functie laat het toe schema's te verveelvoudigen met het enige verschil dat de naam de componenten automatisch naar een hogere waarde aangepast worden.

Verveelvoudigen Schrack CAD

Druk op de knop 'Verveelvoudigen'

Verveelvoudigen Schrack CAD

Voer het aantal exemplaren in en selecteer 'OK'

Selecteer met een window het te verveelvoudigen deel van het schema of vooraanzicht

Verveelvoudigen Schrack CAD

Selecteer het basispunt van de selectie

Verveelvoudigen Schrack CAD basispunt

Duid aan waar de copy mag worden ingevoerd.

Verveelvoudigen Schrack CAD copy invoegen