Schrack Technik Logo
  • Schrack Technik België - Schrack BOS

    Het Schrack bos

    Op zaterdag 19 november 2022 zag het Schrack Bos het levenslicht. Lees op deze pagina alles over dit project waar wij best wel héél trots op zijn! 

Het Schrack bos

5.000m² bosuitbreiding
1250 bomen

Op 19 november 2022 werd in Zouter (Maria-Aalter) 2ha nieuw bos aangeplant. 

Van deze totale oppervlakte steunde Schrack Technik België 5.000m² bosuitbreiding. 
Per 4m² wordt er 1 boom geplant. Dankzij onze steun werden dus 1250 nieuwe bomen geplant. 

Hoe groot is 5.000m² nu? 

5.000m² ofwel 0,5ha. Zo groot is het stuk bos dat Schrack Technik België steunde. 

Beeld je een professioneel voetbalveld in… Aan elke zijde de twee voetbaldoelen. De middenlijn en de zijlijnen… Wél, zo groot is dit nieuw stuk bos. Het Schrack bos! 

Een stuk bos voor iedereen. En dit voor generaties ver!

Vanaf het begin van dit project was het voor Schrack Technik België heel belangrijk om 100% zekerheid te hebben dat dit nieuw stuk bos er voor altijd zal staan. 

We vonden in vzw Natuurpunt de perfecte partner. Zij kopen de grond en de bomen aan en gaan op zoek naar een gepaste locatie. Vrijwilligers van vzw Natuurpunt staan ook in voor het verdere beheer van dit nieuw stuk bos. 

Zo zijn wij zeker dat dit stuk bos er over 10, 15 of 100 jaar nog steeds zal staan. 

Een stuk bos voor iedereen!

Én daar mogen we best wel trots op zijn! 

(Lees verder onder de foto's)

De locatie

Het natuurgebied De Zouter te Aalter

Het aangekochte stuk grond ligt te midden van het natuurgebied De Zouter te Aalter. Vlak naast het perceel loopt een openbare (wandel)weg. 

(lees verder onder de foto)

Meer info over natuurgebied De Zouter vindt u terug op de website van Natuurpunt vzw

"Het natuurgebied de Zouter ligt in het Landschapspark Bulskampveld, dat deel uitmaakt van het Veldgebied Brugge. Dit is een uitgestrekt gebied ten zuiden van Brugge. In de vroege Middeleeuwen evolueerde het Bulskampveld naar een bosrijke heide. Vanaf 1800 werd het in snel tempo omgevormd tot een dambordvormig landbouw- en bosgebied met veel dreven. Natuurpunt beheert enkele waardevolle graslanden en realiseert bijkomend bos in het gebied.”

Precieze locatie Schrack bos

Link Google Maps van de precieze locatie van het Schrack Bos

(Info komt van Natuurpunt vzw)

De landschappelijke kwaliteit van het gebied is nog groot. De damvormige structuur met mooie dreven, typisch voor de ontginningen van het Bulskampveldgebied, is mooi bewaard in het gebied. Door een natuurgericht beheer zorgde Natuurpunt de voorbije jaren voor enkele waardevolle natte graslandjes met waardevolle soorten zoals echte koekoeksbloem, moerasrolklaver, kattenstaart en pinksterbloem. Ook enkele poelen, belangrijk voor amfibieën, en een houtkant werden gerealiseerd. Verschillende soorten vleermuizen, zoals de rosse vleermuis, scheren 's avonds en 's nachts door de lucht. In de omgeving zijn er talrijke roofvogels te zien, zoals de wespendief en de havik. Ook voor hun nachtelijke tegenhangers, zoals de bos-, rans- en steenuil is dit een belangrijk gebied. Verschillende spechtensoorten, waaronder de zwarte specht, vind je hier ook terug. Het is dan ook een ideaal gebied voor natuurherstel en bosuitbreiding.

Door hier bijkomend bos te voorzien versterken we de bestaande boskernen van Schuurlo. Dit zorgt voor nieuwe kansen voor soorten zoals havik, buizerd, bosuil, boomklever en rosse vleermuis. 

We streven naar een gevarieerd structuurrijk bos. Als plantmateriaal opteren we voor onder meer wintereik, zwarte els, boswilg, gewone lijsterbes, haagbeuk, ratelpopulier en éénstijlige meidoorn.
 

Enkele foto's van Schrack Bos en Plantactiedag op 19/11/2022