Schrack Technik Logo

Gegevensbescherming

10. Gegevensbescherming

 

De SCHRACK-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die door Google Inc. ("Google") wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de klant / gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de klant / gebruiker mogelijk maken. Alle informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot het gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres van de klant / gebruiker vooraf door Google afgekapt in het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om het gebruik van de website door de klant / gebruiker te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder aanvullende diensten te bieden in verband met het gebruik van de website en van internet.

Het IP-adres dat door de browser van de klant / gebruiker wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard. De klant / gebruiker kan de opslag van cookies voorkomen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er rekening mee dat in een dergelijk geval de klant / gebruiker mogelijk niet alle functies kan gebruiken die deze website biedt. Daarnaast kan de klant / gebruiker voorkomen dat de door de cookie geproduceerde gegevens worden verzameld en gerelateerd zijn aan het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser add-on beschikbaar via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Door een bezoek te brengen aan de SCHRACK-website worden bepaalde gegevens van de klant / gebruiker automatisch opgeslagen op de SCHRACK-servers voor systeembeheer, statistische doeleinden of voor back-up. Deze gegevens omvatten de naam van de internetprovider van de klant / gebruiker, in sommige gevallen de browsersoftwareversie, het besturingssysteem van de gebruikte computer, de website die de klant / gebruiker heeft bezocht voordat hij de website van SCHRACK bezocht, de pagina's die de klant / gebruiker bezoekt op de website van SCHRACK en, indien van toepassing, zoektermen die de klant / gebruiker heeft gebruikt om de SCHRACK-website te vinden. Deze gegevens kunnen de identificatie van individuele bezoekers van de website mogelijk maken. Persoonlijke gegevens worden echter niet in deze context verwerkt. Dergelijke gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm gebruikt. Als SCHRACK geanonimiseerde gegevens doorgeeft aan externe serviceproviders, worden technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat de overdracht van gegevens voldoen aan de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming.

Zogenaamde cookies worden gebruikt om de bruikbaarheid van de SCHRACK-website te verbeteren. "Cookies" zijn kleine stukjes informatie die tijdelijk door de browser op de harde schijf van de computer van de klant / gebruiker worden bewaard en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de SCHRACK-website. De informatie in de cookies wordt dus gebruikt om de sessie te besturen, in het bijzonder om de navigatie te verbeteren en een hoge gebruiksvriendelijkheid van een website mogelijk te maken. Bovendien worden cookies gebruikt om zogenaamde gebruikersgegevens te identificeren. In het bijzonder verwijst de term gebruikersgegevens naar de volgende informatie:

- Bezochte artikelpagina's

- Downloads

Deze informatie is gedeeltelijk gekoppeld aan de klant-ID en / of het e-mailadres van de klant / gebruiker, waardoor persoonlijke identificatie mogelijk is. De gegevens en informatie die tijdens het proces zijn verzameld, bevatten informatie over het gedrag van de koper en worden opgeslagen voor reclame-, marketing- en distributiedoeleinden en voor website-optimalisatie. Gebruikersgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De klant / gebruiker kan dit gebruik van gegevens voorkomen door zijn browserinstellingen te wijzigen. Als hij de website gebruikt zonder de instellingen te wijzigen, gaat hij expliciet akkoord met het gebruik van de gegevens zoals hierboven beschreven.

SCHRACK bewaart alle klantgegevens en neemt zo alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de klantgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijzigingen. Contracterende partijen van SCHRACK die toegang hebben tot de klantgegevens om namens SCHRACK diensten aan de klant te verlenen, moeten een contract hebben om deze informatie geheim te houden en mogen deze gegevens niet misbruiken. In dit verband gaat de klant akkoord met de overdracht van zijn persoonlijke gegevens aan de aan SCHRACK gelieerde ondernemingen met het oog op het verwerken van vragen van klanten in de zin van Section 15 Aktiengesetz (AktG; Stock Corporation Act). Klantgegevens worden ook in dit geval vertrouwelijk behandeld.

Als de klant persoonlijke gegevens uit eigen beweging verstrekt, met name met betrekking tot bestellingen in de online shop, zal SCHRACK deze gegevens gebruiken om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden ingevoerd in een klantenbestand dat SCHRACK zal gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden. Als SCHRACK persoonsgegevens doorgeeft aan externe serviceproviders, worden technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat de overdracht van gegevens voldoet aan de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming.

Alle opgeslagen gegevens worden door SCHRACK verwijderd na het verstrijken van de wettelijke of contractuele bewaarperiode voor gegevens en op voorwaarde dat SCHRACK de gegevens niet langer nodig heeft. De klant / gebruiker kan op elk moment informatie en / of annulering van zijn gegevens vereisen. Gelieve eventuele gerelateerde vragen te richten aan shop(at)schrack.be. De klant / gebruiker heeft het recht om zijn toestemming voor het toekomstige gebruik van zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken (naar schop@schrack.be).

Verzamelen en doorgeven van informatie:

U kunt wereldwijd informatie publiceren met behulp van de Google + 1-knop. Als u op de Google + 1-knop drukt, ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u + 1 hebt gebruikt voor een inhoud en informatie over de site die u hebt bekeken toen u op +1 drukte. Uw + 1's kunnen worden weergegeven als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-services, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te kunnen verbeteren. Als u de Google +1-knop wilt gebruiken, heeft u een openbaar Google-profiel nodig dat wereldwijd zichtbaar is en dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is geselecteerd. Deze naam wordt gebruikt voor alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres of andere identificerende informatie over u kennen

Gebruik van de verzamelde informatie:

Naast het hierboven beschreven doel van gebruik, zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke Privacybeleid van Google. Google publiceert mogelijk geaggregeerde statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers en / of kan deze doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Twitterfuncties zijn ingebed in onze pagina's. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de "re-tweet" -functie zijn de websites die u hebt bezocht gekoppeld aan uw Twitteraccount en zichtbaar voor andere gebruikers. In het proces worden gegevens ook overgedragen naar Twitter.

Houd er rekening mee dat we als aanbieder van de websites niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Uw Twitter Privacysetting kan u hier wijzigen: http://twitter.com/account/settings.

Om de verschillende SCHRACK Tools te kunnen gebruiken moet u de inloggegevens voor de webshop invoeren. Deze tools zijn uitgerust met een trackingfunctie om te meten in welke mate de tools worden gebruikt en om gerichte verbeteringen te ontwikkelen. De volgfunctie verzendt statistische gebruiksgegevens met betrekking tot de betreffende gebruiker naar SCHRACK. Door de tools te gebruiken, gaat u akkoord met het bovengenoemde gebruik van gegevens. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING VAN SCHRACK TECHNIK

OVER ONS 

Wij, Schrack Technik bv (ook kortweg "wij" of "Schrack") nemen gegevensbescherming zeer serieus en respecteren uw privacy. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of als er een andere wettelijke basis is om dit te doen in overeenstemming met de GDPR en de Belgische federale wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens; alles in overeenstemming is met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en het burgerlijk recht. Persoonsgegevens worden alleen verzameld voor zover dat werkelijk nodig is om (i) onze zakelijke relatie uit te voeren en te verwerken, (ii) producten en diensten aan te bieden (met name de verwerking van gegevens voor het versterken van de klantrelatie en voor marketingdoeleinden), of ( iii) zorgen voor IT-beveiliging of waaraan u deze uit eigen beweging aan ons hebt verstrekt.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE

U verstrekt ons persoonsgegevens telkens wanneer u met ons communiceert via een van onze verkoopkanalen, bijv. wanneer u uw gegevens invoert tijdens het aanmaken van een Schrack-klantaccount of wanneer u contact met ons opneemt met een vraag. Sommige gegevens ontvangen wij, omdat wij informatie opslaan over hoe u onze websites en applicaties gebruikt. Hiervoor gebruiken we technologieën zoals cookies.

Wij verwerken de volgende gegevens:

Persoonlijke identificatie: bv. Uw voor- en familienaam, geslacht, uw handtekening.

Contactinformatie: bv. uw zakelijk e-mailadres, zakelijk postadres, zakelijk telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens zoals uw verzendadres.

Gebruikersaccountgegevens: bv. De aanmaakdatum van uw account, uw accountnummer, uw gebruikersnaam, wachtwoorden en beveiligingsinformatie die worden gebruikt voor authenticatie en accounttoegang..

Details van uw contract: als u een overeenkomst met ons sluit, slaan wij de noodzakelijke gegevens op om onze zakelijke relatie te onderhouden.

Financiële gegevens: noodzakelijke gegevens om uw betalingen te verwerken wanneer u bij ons koopt, zoals uw bankgegevens of uw creditcardgegevens. Creditcardnummers, geldigheidsdatum en de beveiligingscode die aan uw betaalmethode is gekoppeld, worden verwerkt door onze betalingsverwerkers. Als u een kredietlimiet aanvraagt, zullen we uw gegevens verwerken om uw kredietwaardigheidsbeoordeling en uw kredietlimieten verkregen van ratingbureaus te evalueren.

Aankopen: bijv. gegevens over offertes die u bij ons aanvraagt, bestellingen die u plaatst en aankopen die u doet. Als u een rekening bij ons heeft, slaan wij ook gegevens op over uw rekeningsaldo en eventuele achterstallige betalingen.

Locatiegegevens: gegevens over uw locatie voor bezorgdoeleinden en voor het beheer van uw contactgegevens.

Uw interacties met ons: de inhoud van uw berichten, e-mails, brieven of telefoontjes aan ons, zoals feedback en productrecensies, of vragen en informatie die u aan onze klantenservice verstrekt. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen de gesprekken worden opgenomen om onze klantrelatie te verbeteren..

Videowaking (CCTV): wanneer u onze kantoren of andere Schrack-gebouwen betreedt, kunnen onze beveiligingscamera's opnames van u maken. Een deel van onze CCTV-installaties wordt rechtstreeks door Schrack bediend, andere camera's worden door derden bediend en bewaakt. We zullen regelmatig CCTV-opnames verwijderen, tenzij dergelijke opnames worden gebruikt om een vermeend strafbaar feit of ander incident te onderzoeken.

Gegevens over uw mobiele apparaat: bijv. de ID van uw mobiele apparaat en informatie over uw gebruiksgedrag. Deze informatie wordt gebruikt om u gepersonaliseerde aanbiedingen per e-mail, sms of pushmelding te sturen. Als u de Schrack-services gebruikt, kunt u pushmeldingen ontvangen over de bestelstatus, informatie over de leveringsstatus of nieuws over speciale aanbiedingen. Pushmeldingen zullen u bereiken, zelfs als de app niet is geopend. Net als bij andere apps kun je de ontvangst van pushmeldingen deactiveren in de instellingen van je smartphone. U kan nog steeds meldingen ontvangen wanneer de app wordt geopend. 

WAAROM WE UW GEGEVENS NODIG HEBBEN?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze zakelijke relatie met u te onderhouden. Dit bevat:

Verwerking voor de uitvoering van een contract
Verbetering van onze producten en diensten 
Gegevensverwerking en -analyse voor marketingdoeleinden (bijv. directory's, nieuwsbrieven, direct marketing, profilering) 
Naleving van wettelijke bepalingen
Juridische geschillen
Beveiligingsmaatregelen (beveiliging tegen frauduleuze activiteiten; IT-beveiliging...)

OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS EN ONZE RELATIE MET ANDERE PARTIJEN

Om uw bestelling te kunnen voltooien, kan het nodig of wettelijk verplicht zijn om uw gegevens over te dragen aan derden (bijv. dienstverleners die wij in dienst hebben en aan wie wij gegevens beschikbaar stellen, enz.), of rechtbanken of overheidsinstanties. De overdracht van uw gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de GDPR, met name om uw bestelling te voltooien of op basis van uw voorafgaande toestemming. We gebruiken de volgende externe leveranciers:

  • Google Analytics
  • New Relic
  • Facebook/Instagram

OPSLAG (BEHOUD) VAN UW GEGEVENS

We slaan gegevens niet langer op dan nodig is om het beoogde doel te bereiken, met name om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen en om ons te verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims.

UW RECHTEN 

U kunt al uw rechten als betrokkene uitoefenen. U heeft de volgende rechten:
Informatie (Art. 15 AVG): U hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken. Een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u verwerken, samen met andere informatie over hoe we deze verwerken;

Verzoek tot rectificatie (Art. 16 GDPR) van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;

Bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. marketingdoeleinden)

Berperking (Art. 18 GDPR): U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken; 

Wissen van uw persoonlijke gegevens (Art. 17 GDPR); 

Draagbaarheid (Art. 20 GDPR): Indien van toepassing heeft u het recht om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of om deze aan een ander bedrijf te laten verstrekken (in machineleesbaar formaat)

COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Het is specifiek ontworpen om gegevens vast te leggen over hoe u zich door de website beweegt en om u gepersonaliseerde diensten te bieden. Cookies op uw computer worden beheerd door uw internetbrowser. We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt door onze websites te navigeren en om bepaalde functies uit te voeren, waaronder analyses van websiteverkeer. Cookies kunnen u identificeren wanneer u de volgende keer inlogt en u inhoud aanbieden die is afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Sommige cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen, inclusief informatie die u vrijgeeft, zoals uw gebruikersnaam, of wanneer cookies u volgen om relevantere advertentie-inhoud weer te geven. Zoals de meeste websites maakt ook deze website gebruik van cookies die in de volgende categorieën kunnen worden ingedeeld:

Absoluut noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor het correct functioneren van onze website. 
Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze kunnen bijvoorbeeld gegevens opslaan over de keuzes die je eerder hebt gemaakt of je wachtwoord.
Analyse- en prestatiecookies: deze worden gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen u een verbeterde gebruikerservaring te bieden, bijvoorbeeld om de prestaties van een website te bestuderen of om verschillende ontwerpideeën voor de website te testen. We werken vaak samen met externe onderzoeksbureaus om deze diensten voor u uit te voeren, dus deze cookies kunnen door een derde partij worden gemaakt. 
Targeting- en advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om u relevante en op maat gemaakte inhoud te tonen (inclusief advertentie-inhoud) en ook om de effectiviteit van die inhoud te evalueren. Deze inhoud kan op onze websites of op een website van derden worden aangeboden. We werken vaak samen met derden om deze inhoud te leveren, dus sommige van deze cookies kunnen door een derde partij worden gemaakt. 

HOE KAN U UW RECHTEN UITOEFENEN

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Schrack Technik Bv
Twaalfapostelenstraat 16
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
+32(09) 384 79 92
info(at)schrack.be

WIJZIGINGEN VAN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Houd er rekening mee dat we deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment kunnen bijwerken. Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, is de dan geldende versie van de Verklaring Gegevensbescherming van toepassing.

Laatste update: 13 april, 2021

Houd er rekening mee dat dit een vertaling is voor informatieve doeleinden - in geval van verschillen tussen deze versie en de Duitse versie, prevaleert de Duitse versie. Alleen de Duitse versie is juridisch bindend.