Schrack Technik Logo

Automatisch kringen tekenen in AutoCad/BricsCad

Om het tekenen in AutoCad te vereenvoudigen heeft Schrack Technik enkele LISP-routines en kleine applicaties ontworpen. Deze maken het tekenen naast onze Schrack CAD in AutoCad nog eenvoudiger. 

OPGELET! LISP-applicaties werken niet in de LT versies van AutoCad

Hoe deze te installeren leest u onderaan deze webpagina! 

De bijkomende CAD-commando's na de installatie

 • BIJ: Lay-outs toevoegen aan een set schema's.
 • AFT: Maakt een aftakking op het hoofdbarenstel met een maximum van 99 sub-kringen.
 • KRING: Tekenen van een basis elektrische kring in een eendraadschema.
 • VDIFF: Teken een voeding voor een differentieel relais (torus).
 • KASTVERL: Teken een kastverlichting.
 • OSA: Teken een kring voor overspanningsbeveiliging.
 • FLAMPEN: Teken een kring voor faselampen.
 • METING: Teken een kring voor een meetcentrale.
 • PLD: Teken een polylijn met als startpunt een aftakkingspunt.
 • REV: De revisie van een tekening verhogen. (REV0: om alle revisies te wissen)
 • SYMEDIT: gemakkelijk veranderen van een symbool.
 • KLEMNR: (her)nummeren van de klemmen.
 • H = HOOGTE: de grootte van een symbool aanpassen.
 • DRAADNR: nummeren van de bedrading (oplopend).
 • JDBL: verlenging van het secundair barenstel.
Automatische kringen tekenen in AutoCad/BricsCad

Hoe LISP-routines installeren?

Dit document vindt u ook terug in het downloadpakket

Plaats de templates in volgende map:
C:\Users\"gebruikersnaam"\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\enu\Template

Gebruikersnaam is zelf door u in te vullen

Plaats de support bestanden in volgende map:

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Support

Open vervolgens in AutoCad "Load Application" (commando "appload")

Klik op "Contents..." in het deel Startup Suite en voeg de bestanden schrack_utilities.LSP schrack_vermogen.LSP en sturing_utilities.LSP toe

Zo worden deze applicaties telkens bij de opstart van AutoCad ingeladen.

Eventueel bijkomend zijn er ook nog de Toolpalettes met Blocks

 

Plaats de map toolpalet in op onderstaand adres:

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Sample

Open vervolgens in AutoCad het DesignCenter (commando "adcenter")

Voeg de submappen toe aan toolpalettes via rechtermuisknop en klik op "create toolpalette of blocks"