Schrack Technik Logo

Construction Products Regulation

Wat houdt Construction Products Regulation precies in?

CPR of Construction Products Regulation is een nieuwe Europese norm die op 01/07/2017 in voege is gegaan.

Deze eist dat alle bouwproducten die permanent in bouwwerken verwerkt worden aan nieuwe eisen en normen moeten voldoen. Zo dus ook databekabeling.

CPR focust vooral op het gedrag van een kabel bij brand. Daar waar voorheen F1 en F2 de norm was,  komen er met CPR nieuwe euroclassificaties

Korte achtergrond - Waarom CPR?

Tijdens een brand kunnen kabels: 

 • Het vuur verder verspreiden
 • Vlammende druppels produceren
 • Toxische en corrosieve dampen produceren

Bekabeling heeft tijdens een brand dus een grote impact op 1) het verspreiden van brand en 2) op de brandgevolgen!

Rook, Koolmonoxide en Halogenen zijn het gevaarlijkst!

 • Minstens 80% van de slachtoffers bij brand zijn te wijten aan inademing van schadelijke gassen
 • Hete gassen en rook verspreiden zich sneller dan het vuur zelf
 • Zelfs kleine branden kunnen door de corrosieve gassen tot grote gevolgschade leiden

Doel van CPR?

Voor 1 juli 2017 hadden veel EU-landen hun eigen nationale brandvoorschriften. Er was geen sprake van éénduidigheid, veeleer van chaos.

Met de ingang van deze nieuwe Europese norm zullen alle technische belemmeringen tussen Europese lidstaten, voor producten die permanent in bouwwerken verwerkt worden, verdwijnen!

CPR stelt op zich geen eisen aan het prestatieniveau van de producten. CPR stelt een gemeenschappelijke taal, die door de Europese lidstaten in bouwvoorschriften en –procedures gebruik worden, voor.  De essentie is de brandveiligheid verbeteren!

Essentiële CPR vereiste

De reactie op vuur

Hoe gedragen kabels zich tijdens de verbranding en welke is de mogelijke bijdrage aan de brandontwikkeling en de bijhorende schadelijke gevolgen? 

CPR Euroclassificaties

Databekabeling valt vanaf 01/07/2017 onder de CPR-normering. Er wordt een testmethode en classificatiesysteem opgesteld die de werkelijke omgeving kan weerspiegelen. Datakabels worden geëvalueerd in een testsetting met gelijktijdige metingen van:

 • Vlamverspreiding
 • Warmteafgifte
 • Vlammende druppels
 • Rookemissie
 • Corrosiviteit van de gassen
CPR Euroklasses Schrack Technik

7 Euroklasses

De nieuwe classificatie deelt kabels in 7 categorieën in: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca waarbij Aca de hoogte klasse met de hoogste prestatie is. 

Naast deze 7 klasses worden ook parameters voor een bijkomende indeling opgesteld :

 • Rookproductie: ‘s’ van Smoke: s1a, s1b, s2, s3
 • Druppelvorming: ‘d’ van Droplets: d0, d1, d2
 • Zuurtegraad & geleidbaarheid: ‘a’ van Acidity: a1, a2, a3
CPR Euroklasses en bijkomende indelingen Schrack Technik

Betekenis van de bijkomende parameters

Rookproductie

 • s1: kleine productie en trage verspreiding van rook 
 • s1a: s1 en zichtbaarheid is groter dan 80%
 • s1b: s1 en zichtbaarheid is groter dan 60% en kleiner of gelijk aan 80%
 • s2: gemiddelde waarden van productie en verspreiding van rook 
 • s3: niet s1 of s2

Druppelvorming 

 • d0: er vallen geen druppels of brandende deeltjes
 • d1: er kunnen druppels of brandende deeltjes vallen <10seconden
 • d2: niet d0 of d1

Zuurtegraad & geleidbaarheid 

 • a1: er komt weinig zuur vrij. Geleidingsvermogen: <2,5ms/mm y pH >4.3
 • a2: gemiddeld vrijkomen van zuur. Geleidingsvermogen: <10ms/mm y pH >4.3
 • a3: niet a1 of a2

Hoe weet u zeker dat de CPR-norm van uw aangekochte kabel nageleefd wordt?

Om er zeker van te zijn dat de veiligheid van de kabel gegarandeerd is en dat het de aangegeven prestaties haalt én voldoet aan het beschreven prestatieniveau zijn er 3 stappen die moeten worden opgevolgd: 

 • AVCP-evaluatiemethodes
 • DoP : Declaration of Performance 
 • CE-markering

De AVCP-evaluatiemethodes

'Assessment and Verifciation of Constancy of Performance'

Om te garanderen dat kabelfabrikanten aan de CPR-normen voldoen en dit ook blijven doen, moet een kwaliteitstraject doorlopen worden (AVCP).

Afhankelijk van de Euroklasse, moet de fabrikant en / of een notified body, een afhankelijk bevoegde controle-instantie, de kabel op de verschillende parameters testen en controleren. Hoe beter de prestaties, hoe strenger de eisen die aan de fabrikant gesteld worden. 

Er zijn 3 evaluatiesystemen:

 

1. Systeem AVCP1+: voor kabels in Euroklasses Aca, B1ca, B2ca, Cca: 

 • Fabrikant
  • Productiecontrole in de fabriek
  • Regelmatige testen van in de fabriek genomen stalen
 • Notified Body - aangemelde productcertificatie-instantie
  • Bepaling van het producttype
  • Inspectie van 1) productie-installatie en 2) productiecontrole in de fabriek
  • Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van productiecontrole in de fabriek 
  • Steekproeven van stalen voordat kabel in de handel gebracht wordt

 

2. Systeem AVCP3: voor kabels in Euroklassen Dca en Eca: 

 • Fabrikant
  • Productiecontrole in de fabriek 
 • Notified Body - aangemeld testlaboratorium
  • Bepaling van het producttype

 

3. Systeem AVCP4: voor kabels in Euroklasse Fca: 

 • Fabrikant
  • Bepaling van het producttype
  • Productiecontrole in de fabriek

 

Deze evaluatie is geen éénmalige controle maar een continu proces waarbij een notified body betrokken is. Enkel voor Systeem 4 is er geen externe controle nodig.

  DoP - Declaration Of Performance

  De DoP - Declaration of Performance - is een prestatieverklaring waarin de fabrikant en de notified bodies bevestigen dat de producten volgens de opgelegde normen geproduceerd zijn.

  De DoP's van onze Schrack datakabels vindt u allemaal terug bij de desbetreffende kabel - tabblad downloads. 

   

  - Voorbeeld Schrack website -

  CE-markering

  De fabrikant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering. Deze markering mag op:

  • Draad / kabel 
  • Verpakking 
  • Label 
  • Of combinatie van bovenstaande

  Zonder DoP-document is er geen CE-markering!

  Het label moet volgende elementen bevatten: 

  • CE-markering
  • Producent 
  • Omschrijving van het product
  • Fire behavior class
  • Identificatie notified body
  • DoP
  • Mag volgend elementen bevatten:
   mag niet in tegenspraak zijn met geldende norm!
   • Andere normen 
   • Productiejaar
   • Certificatie 
   • Andere info
  CPR- CE-markering Schrack Technik

  Wat als u nog voorraad databekabeling heeft liggen?

  Kabels die volgens de oude norm (F1, F2,…) op de markt werden gebracht voor 1 juli 2017 mogen door u verder geïnstalleerd worden zonder beperking in tijd.

  Voor de distributie is er dus geen einddatum voorzien voor de verkoop van de kabels die aan de oude norm voldoen indien deze kabels voor 1 juli werden aangekocht. De aankoopfactuur dient hier als bewijs. 

  Vind snel de juiste Schrack Netwerkkabel volgens CPR

  Een ruim assortiment netwerkbekabeling vraagt om een overzichtelijke interactieve tool!

  Klik op de gewenste kabel en ga meteen naar onze Schrack webshop. Zo krijgt u meteen alle technische gegevens, DoP's, prijs, beschikbaarheid, etc. te zien.

  Download hier de Interactieve Selectietabel

  Eenmaal geopend kan u deze makkelijk op uw PC opslaan.

  Koperen Netwerkbekabeling in de Webshop

  Ontdek hier alle Schrack Netwerkproducten. Van Koperen Installatiekabel, connectoren tot datakasten. 

  Schrack Netwerkproducten in de Webshop