Schrack Technik Logo

Gegevensbescherming

 

De SCHRACK-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die door Google Inc. ("Google") wordt aangeboden. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de klant / gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de klant / gebruiker mogelijk maken. Alle informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot het gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres van de klant / gebruiker vooraf door Google afgekapt in het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om het gebruik van de website door de klant / gebruiker te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder aanvullende diensten te bieden in verband met het gebruik van de website en van internet.

Het IP-adres dat door de browser van de klant / gebruiker wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard. De klant / gebruiker kan de opslag van cookies voorkomen door zijn browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er rekening mee dat in een dergelijk geval de klant / gebruiker mogelijk niet alle functies kan gebruiken die deze website biedt. Daarnaast kan de klant / gebruiker voorkomen dat de door de cookie geproduceerde gegevens worden verzameld en gerelateerd zijn aan het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser add-on beschikbaar via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Door een bezoek te brengen aan de SCHRACK-website worden bepaalde gegevens van de klant / gebruiker automatisch opgeslagen op de SCHRACK-servers voor systeembeheer, statistische doeleinden of voor back-up. Deze gegevens omvatten de naam van de internetprovider van de klant / gebruiker, in sommige gevallen de browsersoftwareversie, het besturingssysteem van de gebruikte computer, de website die de klant / gebruiker heeft bezocht voordat hij de website van SCHRACK bezocht, de pagina's die de klant / gebruiker bezoekt op de website van SCHRACK en, indien van toepassing, zoektermen die de klant / gebruiker heeft gebruikt om de SCHRACK-website te vinden. Deze gegevens kunnen de identificatie van individuele bezoekers van de website mogelijk maken. Persoonlijke gegevens worden echter niet in deze context verwerkt. Dergelijke gegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm gebruikt. Als SCHRACK geanonimiseerde gegevens doorgeeft aan externe serviceproviders, worden technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat de overdracht van gegevens voldoen aan de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming.

Zogenaamde cookies worden gebruikt om de bruikbaarheid van de SCHRACK-website te verbeteren. "Cookies" zijn kleine stukjes informatie die tijdelijk door de browser op de harde schijf van de computer van de klant / gebruiker worden bewaard en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de SCHRACK-website. De informatie in de cookies wordt dus gebruikt om de sessie te besturen, in het bijzonder om de navigatie te verbeteren en een hoge gebruiksvriendelijkheid van een website mogelijk te maken. Bovendien worden cookies gebruikt om zogenaamde gebruikersgegevens te identificeren. In het bijzonder verwijst de term gebruikersgegevens naar de volgende informatie:

- Bezochte artikelpagina's

- Downloads

Deze informatie is gedeeltelijk gekoppeld aan de klant-ID en / of het e-mailadres van de klant / gebruiker, waardoor persoonlijke identificatie mogelijk is. De gegevens en informatie die tijdens het proces zijn verzameld, bevatten informatie over het gedrag van de koper en worden opgeslagen voor reclame-, marketing- en distributiedoeleinden en voor website-optimalisatie. Gebruikersgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De klant / gebruiker kan dit gebruik van gegevens voorkomen door zijn browserinstellingen te wijzigen. Als hij de website gebruikt zonder de instellingen te wijzigen, gaat hij expliciet akkoord met het gebruik van de gegevens zoals hierboven beschreven.

SCHRACK bewaart alle klantgegevens en neemt zo alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de klantgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijzigingen. Contracterende partijen van SCHRACK die toegang hebben tot de klantgegevens om namens SCHRACK diensten aan de klant te verlenen, moeten een contract hebben om deze informatie geheim te houden en mogen deze gegevens niet misbruiken. In dit verband gaat de klant akkoord met de overdracht van zijn persoonlijke gegevens aan de aan SCHRACK gelieerde ondernemingen met het oog op het verwerken van vragen van klanten in de zin van Section 15 Aktiengesetz (AktG; Stock Corporation Act). Klantgegevens worden ook in dit geval vertrouwelijk behandeld.

Als de klant persoonlijke gegevens uit eigen beweging verstrekt, met name met betrekking tot bestellingen in de online shop, zal SCHRACK deze gegevens gebruiken om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden ingevoerd in een klantenbestand dat SCHRACK zal gebruiken voor reclame- en marketingdoeleinden. Als SCHRACK persoonsgegevens doorgeeft aan externe serviceproviders, worden technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat de overdracht van gegevens voldoet aan de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming.

Alle opgeslagen gegevens worden door SCHRACK verwijderd na het verstrijken van de wettelijke of contractuele bewaarperiode voor gegevens en op voorwaarde dat SCHRACK de gegevens niet langer nodig heeft. De klant / gebruiker kan op elk moment informatie en / of annulering van zijn gegevens vereisen. Gelieve eventuele gerelateerde vragen te richten aan shop(at)schrack.be. De klant / gebruiker heeft het recht om zijn toestemming voor het toekomstige gebruik van zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken (naar schop@schrack.be).

Verzamelen en doorgeven van informatie:

U kunt wereldwijd informatie publiceren met behulp van de Google + 1-knop. Als u op de Google + 1-knop drukt, ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u + 1 hebt gebruikt voor een inhoud en informatie over de site die u hebt bekeken toen u op +1 drukte. Uw + 1's kunnen worden weergegeven als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-services, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te kunnen verbeteren. Als u de Google +1-knop wilt gebruiken, heeft u een openbaar Google-profiel nodig dat wereldwijd zichtbaar is en dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel is geselecteerd. Deze naam wordt gebruikt voor alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres of andere identificerende informatie over u kennen

Gebruik van de verzamelde informatie:

Naast het hierboven beschreven doel van gebruik, zal de door u verstrekte informatie worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke Privacybeleid van Google. Google publiceert mogelijk geaggregeerde statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers en / of kan deze doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Twitterfuncties zijn ingebed in onze pagina's. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de "re-tweet" -functie zijn de websites die u hebt bezocht gekoppeld aan uw Twitteraccount en zichtbaar voor andere gebruikers. In het proces worden gegevens ook overgedragen naar Twitter.

Houd er rekening mee dat we als aanbieder van de websites niet op de hoogte zijn van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Uw Twitter Privacysetting kan u hier wijzigen: http://twitter.com/account/settings.

Om de verschillende SCHRACK Tools te kunnen gebruiken moet u de inloggegevens voor de webshop invoeren. Deze tools zijn uitgerust met een trackingfunctie om te meten in welke mate de tools worden gebruikt en om gerichte verbeteringen te ontwikkelen. De volgfunctie verzendt statistische gebruiksgegevens met betrekking tot de betreffende gebruiker naar SCHRACK. Door de tools te gebruiken, gaat u akkoord met het bovengenoemde gebruik van gegevens. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.